Cijepani kamen

Cijepani kamen se dobija cijepanjem velikih kamenih ploča, koristi za fasadne obloge, podzide, ograde i coklo od objekta. Upotreba cijepanog kamena je višestruka te se može uklopiti kako u staru tradicionalnu tako i u modernu arhitekturu.